A+ A-

Stichting Jeugdmonumentendag

De Stichting Jeugdmonumentendag organiseert jaarlijks voor alle leerlingen uit groep 6 van de gemeente Bergen op Zoom een

“Jeugdmonumentendag”

Van buiten Bergen op Zoom wordt elk jaar 1 klas van groep 6 uitgenodigd uit de plaats die dat betreffende jaar de vestingstad is. 

Ook is er altijd een groep te gast uit onze zusterstad Oudenaarden.

Op maandag 11 juni 2018 organiseren wij voor de 23ste keer de Jeugdmonumentendag.

Zoals hierboven reeds wordt weergegeven is de organisatie van de Jeugdmonumentendag ondergebracht in een stichting.

Om de Jeugdmonumentendag te kunnen houden zijn wij afhankelijk van de medewerking van ongeveer 300 vrijwilligers. Elk jaar weer zetten zij zich met groot enthousiasme in om deze dag voor onze schoolgaande jeugd tot een enorm succes te maken.

De Jeugdmonumentendag wordt hoofdzakelijk bekostigd uit de subsidie die wij van de gemeente Bergen op Zoom ontvangen. Voor alle gemaakte kosten leggen wij elk jaar verantwoording af aan de gemeente.

De stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

 

Peter Witjes

Voorzitter

voorzitter@jeugdmonumentendag.com

 

Jacqueline Verkade-Geldhoff

Secretaris

secretariaat@jeugdmonumentendag.com

(tevens algemeen emailadres van Stichting JMD)

 

Ingrid Schrijver

Rentmeester

penningmeester@jeugdmonumentendag.com

 

Anita Batteké

Afgevaardigde vanuit CKB

educatie@jeugdmonumentendag.com